Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở dịch vụ được tổ chức theo hình thức trung tâm dịch vụ để triển khai các dịch vụ về: dịch vụ sinh viên; dịch vụ phục vụ cộng đồng và đáp ứng các nhu cầu của xã hội theo quy định tại khoản C Điều 19 của Điều lệ Trường Đại học.

        Trung tâm Dịch vụ Sinh viên  được thành lập theo quyết định số: 2285/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh với các chi tiết như sau : 

- Tên đầy đủ : Trung tâm Dịch vụ Sinh viên

- Tên giao dịch quốc tế: Student Service Center – Nong Lam University

- Tên viết tắt theo tiếng Anh: SSC - NLU 

- Trụ sở giao dịch: Khu phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh.

        Trung tâm là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản riêng và được tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

 

Số lần xem trang: 15877
Điều chỉnh lần cuối: 22-06-2020

Giới thiệu

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm ba sáu hai

Xem trả lời của bạn !