I. Chức năng của trung tâm :

1.    Tổ chức và quản lý việc ở, sinh hoạt, vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất và các dịch vụ khác đối với các sinh viên, kể cả lưu học sinh đang lưu trú tại ký túc xá của trường;
2.    Tổ chức và quản lý việc vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất và các dịch vụ khác đối với các sinh viên học tập tại trường;
3.    Tổ chức, phối hợp tổ chức và cung cấp các dịch vụ nhằm nâng cao đời sống và hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu cũng như các kỹ năng ngoại khóa cần thiết khác của sinh viên.
4.    Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường.

II. Nhiệm vụ của trung tâm:

1. Quản lý, sử dụng và khai thác các cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm một cách có hiệu quả , bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và lợi ích kinh tế;
2. Thường xuyên bảo trì, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp các cơ sở vật chất của Trung tâm; 
3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ công tác điều hành, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập trong toàn trường ;
4. Tổ chức quản lý và đưa vào khai thác sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động để tổ chức các hoạt động dịch vụ nhà khách, các mặt bằng của trường một cách có hiệu quả đồng thời đáp ứng yêu cầu phục vụ của nhà trường ;
5. Kết hợp chặt chẽ với công an địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, phòng chống chữa cháy tại tất cả các địa điểm do trung tâm quản lý và khai thác;
6. Định kỳ phối hợp triển khai các hoạt động y tế dự phòng tại ký túc xá và các khu vực có liên quan; phối hợp tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên tại ký túc xá; phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm lý và sức khỏe cho sinh viên học tập tại trường;
7. Tổ chức và quản lý các loại hình vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, vệ sinh môi trường trong ký túc xá; 
8. Tổ chức thực hiện dịch vụ giữ  xe trong toàn trường, đề xuất các phương án cải tiến việc giữ xe,  thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy,  an ninh trật tự và góp phần tăng nguồn thu cho trường.    
9. Tổ chức các hoạt động dich vụ siêu thị, căn tin, photocopy, internet, văn phòng phẩm, phương tiện vận chuyển và các dịch vụ khác nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của người học. Đề xuất cải tiến quản lý các loại hình dịch vụ, xây dựng mô hình hoạt động dịch vụ có hiệu quả nhằm góp phần cải tiến điều kiện sinh hoạt của sinh viên. Phối hợp tổ chức các các dịch vụ nhằm hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu cũng như các kỹ năng ngoại khóa cần thiết khác của sinh viên;
10. Thực hiện chế độ lưu trữ các hồ sơ, văn bản, chứng từ liên quan đến hoạt động của Trung tâm  theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Hiệu trưởng ;
11. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, hạch toán thu, chi và quản lý, thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng nguyên tắc, quy định của Nhà trường và của pháp luật hiện hành;
12. Các hoạt động cần thiết khác.

 

Số lần xem trang: 1819
Điều chỉnh lần cuối: 23-03-2023

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu chín bốn năm

Xem trả lời của bạn !