DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ

NHÂN SỰ CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN THUỘC TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN

 

Stt

Họ và Tên

Ngày sinh

HH/HV

Chức danh

Chức vụ/Nhiệm vụ

Số điện thoại

1

Bùi Văn Hải

04.09.1975

Thạc sĩ

Giảng viên

Giám đốc: Quản lý chung; Quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức; Quản lý nhân sự; Xây dựng Đề án đầu tư phát triển Trung tâm; Quản lý công tác tài chính, kế toán và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

0908163207

2

Đỗ Ngọc Côi

28.06.1975

Thạc sĩ

Chuyên viên

Phó Giám đốc; BTCB: QL mảng nội trú KTX; Cơ sở vật chất; An ninh trật tự; Cảnh quan môi trường; Công tác chính trị, Đoàn thể. Phụ trách Tổ 1 & Tổ 2.

0988538875

3

Bùi Minh Tâm

10.10.1969

Thạc sĩ

Giảng viên

Phó Giám đốc: QL mảng TDTT, QL Khu vực NTĐ, Nhà khách; Nhà xe; Phát triển mảng dịch vụ và Các hoạt động giải trí ngoại khóa cho sinh viên. Phụ trách Tổ 3 & Tổ 4.

0932562257

Tổ 1:

Hành chính (Công tác VP, Kế toán, Thủ quỹ, Quản lý nội trú và Bảo trì: gồm 8 CB)

 

4

Trần Thị Kim Khoa

30.08.1981

Thạc sĩ

Chuyên viên

Tổ trưởng; Thư ký, Kế toán

0989617215

5

Trần Văn Tranh

03.05.1974

Trung cấp

Nhân viên kỷ thuật

Tổ phó (Kỹ thuật)

0909964185

6

Huỳnh Anh Tuấn

27.09.1986

Thạc sĩ

Kê toán viên

Nhà trưởng A; Cập nhật trang Web

0933451856

7

Nguyễn Hồng Minh

23.10.1984

Cử nhân

Chuyên viên

Nhà trưởng E; Thủ quỹ

0903231084

8

Lê Minh Hiền

03.05.1971

Cử nhân

Chuyên viên

Nhà trưởng C

0382988297

9

Nguyễn NgọcTú

14.08.1984

Cử nhân

Chuyên viên

Nhà trưởng E

0936370139

10

Nguyễn Quốc Mạnh

08.04.1985

Trung cấp

Nhân viên kỷ thuật

Nhân viên kỹ thuật

0945780485

11

Đinh Công Bội

28.06.1984

Trung cấp

Nhân viên kỷ thuật

Nhân viên kỹ thuật

0384514892

Tổ 2:

Bảo vệ (gồm 12 CB)

 

 

 

 

 

12

Nguyễn Văn Bình

10.10.1967

Phổ thông

Nhân viên Bảo vệ

Tổ trưởng

0908235739

13

Nguyễn Văn Thắng

02.09.1977

Phổ thông

Nhân viên Bảo vệ

Tổ phó

0902810229

14

Đinh Ngọc Chiến

19.06.1976

Phổ thông

Nhân viên Bảo vệ

Nhân viên

0908193410

15

Lê Ngọc Đằng

01.06.1973

Phổ thông

Nhân viên Bảo vệ

Nhân viên (QL dãy nhà F)

0934051909

16

Trần Xuân Đậu

27.03.1970

Phổ thông

Nhân viên Bảo vệ

Nhân viên

0978737118

17

Nguyễn Thanh Dũng

02.02.1964

Phổ thông

Nhân viên Bảo vệ

Nhân viên

0966930597

18

Phạm Quang Huy

03.04.1966

Phổ thông

Nhân viên Bảo vệ

Nhân viên

0933684858

19

Nguyễn Đăng Khoa

12.10.1963

Phổ thông

Nhân viên Bảo vệ

Nhân viên

0968960963

20

Trịnh Thế Lập

05.10.1963

Phổ thông

Nhân viên Bảo vệ

Nhân viên

0907377953

21

Nguyễn Viết Ngô

05.12.1971

Phổ thông

Nhân viên Bảo vệ

Nhân viên

0765023836

22

Đặng Bá Thơm

05.02.1967

Phổ thông

Nhân viên Bảo vệ

Nhân viên

0908774616

23

Lê Hữu Hải

04.03.1983

Phổ thông

Nhân viên Bảo vệ

Nhân viên  (Hợp đồng)

0975341599

Tổ 3:

Cảnh quan (Cảnh quan, vệ sinh môi trường và phục vụ: gồm 12CB)

 

24

Hứa Văn Tân

28.12.1966

Cử nhân

KTV ĐM

Tổ trưởng

0397999081

25

Phạm Thị Kim Khoa

22.10.1969

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

0369756915

26

Bùi Thị Lệ

01.01.1967

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

0933153199

27

Hồ Thị Mai

29.01.1968

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

0933586709

28

Nguyễn Thị Nho

04.02.1979

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

0328173648

29

Nguyễn Thị Trà

03.02.1970

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

0366288159

30

Đào Kim Nguyễn Thị Đoan Trinh

28.12.1968

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

0769962939

31

Lê Thị Hải

14.10.1981

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

0983417734

32

Nguyễn Thị Thủy

10.01.1985

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

0988434845

33

Nguyễn Thị Hoa

24.04.1978

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

0386717799

34

Trần Thị Ngần

09.02.1977

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên  (Hợp đồng)

0869185271

Tổ 4:

Dịch vụ (Nhà khách, Nhà thi đấu TDTT, các khu Nhà xe: gồm 7CB)

 

35

Nguyễn Quốc Dân

10.02.1964

Phổ thông

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên Nhà khách (Bảo vệ)

028.38961474

36

Phạm Ngọc Hồng

29.04.1985

Trung cấp

Nhân viên phục vụ

Nhân viên Nhà khách

0939729720

37

Đàng Năng Duy

10.10.1984

Cử nhân

Nhân viên phục vụ

Nhân viên Nhà thi đấu

0778886077

38

Lê Thị Thúy Vân

24.10.1981

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên Nhà thi đấu (HĐ thời vụ)

0337413512

39

Nguyễn Văn Nỉ

14.01.1958

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên Nhà xe TL (HĐ thời vụ)

0903984195

40

Phạm Thị Thu Thủy

22.08.1977

Phổ thông

Nhân viên phục vụ

Nhân viên Nhà xe PV (HĐ thời vụ)

0813148949

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2125
Điều chỉnh lần cuối: 08-12-2023

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một bảy bảy hai

Xem trả lời của bạn !