- Tên trung tâm : TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN.

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Tổng số CBCNV trong đơn vị: 40. Biên chế: 10, hợp đồng dài hạn: 26, hợp đồng công nhật: 04, nữ: 18, đảng viên: 07 (5 Thạc sĩ, 1 Đại học, 1 Sơ cấp). Chia thành 4 tổ công tác: Tổ Hành chính- nội trú- bảo trì,Tổ Bảo vệ, Tổ cảnh quan môi trường và phục vụ, Tổ dịch vụ nhà khách- Nhà thi đấu.

- Cơ sở vật chất: KTX ĐHNL có 06 khu nhà (6 Cư xá) và 01 khu phụ (Khu NA) với 391 phòng ở.  Số phòng được phân bố trong KTX như sau: Cư xá A: 65 phòng, Cư xá B: 65 phòng, Cư xá C: 65 phòng, Cư xá D: 79 phòng, Cư xá E: 90 phòng, Cư xá F: 27 phòng.

- Danh hiệu, khen thưởng :

Đánh giá, xếp loại Công đoàn bộ phận năm 2021:

ü  Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh: Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số: 83/QĐKT-LĐLĐ ngày 9/12/2021).

ü  Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2020-2021 (theo Quyết định số: 41/QĐKT-ĐHNL).

       Đánh giá, xếp loại chính quyền năm 2021:

ü  Giấy khen của Hiệu trưởng trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19, theo QĐ số 146/QĐ-ĐHNL-TCCB NGÀY 19/01/2021

ü  Giấy khen của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Thành phố Thủ Đức: Tổ Bầu cử 253, phường Linh Trung, tổ bầu cử đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đai biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 (theo QĐ số: 2636/QĐ-UBND ngày 16/6/2021).

ü  Giấy khen của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Quận Thủ Đức (Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa) nhiều năm liền đạt chuẩn Ký túc xá Văn hóa. Trong năm 2021 tiếp tục được Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Thành phố Thủ Đức ghi nhận Ký túc xá đạt Ký túc xá văn hóa theo thông báo số 580/TB-BCĐPT, ngày 27/12/2021.

 

Số lần xem trang: 1536
Điều chỉnh lần cuối: 23-03-2023

Giới thiệu

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu hai bốn bốn

Xem trả lời của bạn !